Berühmte Filme aus JP

Ghost in the Shell
Filmgenre: Sci-Fi / Animation / Action
Kinostart: 1995
Land: JP
Direktor: Mamoru Oshii
Laufzeit: 82
Screenplay: Kazunori Ito
Producer: Mitsuhisa Ishikawa, Ken Iyadomi, Ken Matsumoto, Yoshimasa Mizuo
Executive Producer: Teruo Miyahara, Shigeru Watanabe
Editor: Shuichi Kakesu, Shigeyuki Yamamori, Tsuyoshi Imai, Yayoi Ohtake
Production Design: Takashi Watabe
Online ansehen
15 Februar 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9